VER wil samen met coalitie van bedrijven en organisaties scherpe doelen voor elektrisch rijden in regeerakkoord

Brede coalitie pleit voor zakelijke personenauto’s zonder CO2-uitstoot vanaf 2025 Om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terug te dringen is een ambitieuze vlootnormering voor werkgevers essentieel. Fitfor55 maakt extra en snelle CO2-reductie noodzakelijk. Die versnelling zit bij de nulemissie ‘Auto van de Zaak’. Daarom pleit een coalitie van bedrijven en organisaties voor het…