Lobby-agenda

 1. Door VER-bestuur
 2. Bijgewerkt op 28 september 2022

Uiterlijk 2030 zijn alle nieuw verkochte auto’s elektrisch, is er een florerende tweedehands EV markt, is de laadinfrastructuur op orde en is elektrisch rijden goedkoper en aantrekkelijker dan fossiel rijden. Elektrisch rijden is het nieuwe normaal. Word lid
 • Toegang tot onafhankelijke en juiste informatie
 • Onbeperkt toegang tot de EV Helpdesk
 • Gratis boekje feiten en fabels
 • Toegang en korting EVenementen
 • Toegang tot de grootste onafhankelijke EV Showroom van Nederland
 • Word actief op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen voor EV
 • Beïnvloeding van lokale, regionale, landelijke en internationale politiek
Bekijk de lidmaatschappen

De VER is dé stem van de elektrische rijder. Waar lobbyen we voor?

 • Voor de elektrische rijder zijn onze lobby-prioriteiten: 
 • Voldoende en tijdige laadinfrastructuur (laadpaal en laadvermogengarantie); 
 • Transparante en betaalbare tarieven aan de laadpaal;
 • Duidelijke en betrouwbare verwijzingen naar snelladers en onbezorgd laden in het buitenland; 
 • Aantrekkelijke fiscale behandeling volledig elektrische auto’s voor particuliere -en zakelijke rijders (incl. kilometerheffing);
 • Betalen naar Gebruik mag de transitie naar elektrisch rijden niet vertragen; 
 • Eerlijke onafhankelijke informatie over elektrisch rijden, communicatie over fabels en feiten over elektrische mobiliteit; 
 • Transparantie rondom batterijchecks bij aankoop gebruikte elektrische auto en de mogelijkheid tot het afsluiting van een (betaalbare) verlengde batterijgarantie wanneer gewenst ;
 • Verplichte communicatie van de totale kosten (TCO) voor alle auto´s in showroom en online;
 • Elektrisch rijden de norm maken voor rijlessen en rijexamens; 
 • Slim laden wordt de norm voor opladen, waarbij het uitgangspunt is dat de elektrische rijder bepaalt (met een opt-out-mogelijkheid), wordt verleid (lagere prijs) en ontzorgd (eenvoud en prijstransparantie).


 1. De Vereniging Elektrische Rijders neemt deel aan de volgende overleggen:
 2. Het Formule E-team (FET 1): het adviesorgaan van het Ministerie waar beleidsvragen en standpunten rond elektrisch rijden met alle stakeholders besproken worden;
 3. FET-werkgroepen: Communicatie, Betalen naar Gebruik, Batterijen, TCO, Autodelen;
 4. NAL-werkgroepen: slim laden en versnelling laadinfrastructuur (aansluiting bij RAL); 
 5. Tafels van het Klimaatakkoord over elektrisch rijden \;
 6. Overleg subsidieregelingen (SEPP) 
 7. Overleg in E-Violin-verband over transparantie van laadtarieven 
 8. Steering committee Global EV Alliance (Internationaal netwerk van EV-gebruikersverenigingen); 
 9. Overleg internationale EV corridors; 
 10. NKL Klantenreis
 11. EV-onderwerpen in automotive-onderwijs; 
 12. Het nationale LesElektrisch-project.

Relevante Acties Klimaatakkoord waar VER bij betrokken is.

 • FET 
 • Partijen (de leden van het Formule E–Team) starten in 2019, naast de eigen communicatie, een centrale campagne over de mogelijkheden, voordelen van en ervaringen met elektrisch rijden gericht op de juiste doelgroep(en) en met gerichte boodschap(pen) die (voor)oordelen van elektrisch rijden onder de aandacht moeten brengen. Inclusief een deel gericht op het elektrificeren van de zakelijke vloot, private lease en autodelen. Goede voorbeelden in het mobiliteitsbeleid van bedrijven zullen daarbij actief gecommuniceerd worden. De campagne wordt gekoppeld aan de site NederlandElektrisch.nl. 
 • Partijen (de leden van het Formule E-Team) zorgen, naast eigen communicatie naar hun achterban, dat er in 2019 een centrale website beschikbaar is, met daarin zowel voor consumenten, als ook voor verkopers en beleidsmakers alle informatie die relevant is voor de introductie van elektrisch vervoer. Hiertoe zal de huidige website NederlandElektrisch.nl verder worden uitgebouwd. 
 • Partijen spreken af om voor de flankerende maatregelen tot uitvoeringsplannen te komen in 2019 in het kader van het Formule E-Team.
 • Partijen spreken af dat voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur uitvoeringsplannen komen in het voorjaar van 2019 in het kader van het Formule E-Team.Partijen spreken af dat de Rijksoverheid de fiscale maatregelen uitwerkt en verankert in Autobrief III. 
 • Partijen (Rijksoverheid, BOVAG, RAI Vereniging, ANWB) spreken af te werken aan een verbeterde prijsvergelijking van fossiele brandstof en elektrische auto’s in de showroom en online, waarin alle vaste kosten over een nog vast te stellen periode (totale kosten van eigendom) zijn verwerkt. De Rijksoverheid onderzoekt daarbij de mogelijkheden voor een verplichting via bijvoorbeeld een aanpassing van het energielabel (als kop op het Europees beleid) en zal daarover in het voorjaar van 2019 besluiten. 
 • Partijen spreken af mee te werken aan de jaarlijkse monitoring van de maatregelen in het kader van het Klimaatakkoord die door de Rijksoverheid wordt uitgevoerd vanaf 2019. De monitoringsgegevens worden besproken in het Formule E-Team. Op basis van de monitoring zullen stimuleringsmaatregelen worden herijkt en kan flankerend beleid bijvoorbeeld worden geïntensiveerd en kunnen partijen op de voortgang worden aangesproken.
 • Specifieke VER acties in het Klimaatakkoord 
 • Partijen (Rijksoverheid, ANWB, BOVAG, DOET, RAI Vereniging en de Vereniging Elektrische Rijders) zetten zich in om inzicht in de levensduur en oplaadcapaciteit van een gebruikte elektrische auto voor de consument Europeesrechtelijk af te dwingen en daar gezamenlijk de lobby voor te voeren. Op basis van dit inzicht wordt het ook mogelijk voor marktpartijen om verlengde garantieproducten te ontwikkelen, gericht op de tweedehandsmarkt. Partijen voeren zo spoedig mogelijk een uniforme batterijcheck in. Zodra dit mogelijk is wordt aan de batterijcheck een garantietermijn verbonden. 
 • Partijen (ANWB, BOVAG, VNA, NVDE, Natuur & Milieu, Vereniging DOET en de Vereniging Elektrische Rijders) onderzoeken in 2019 de haalbaarheid van het leasen van tweedehands elektrische auto’s. Hun aanbevelingen voor een kansrijke occasionleasemarkt worden voor 1 januari 2020 gepubliceerd.