EV Helpdesk


De VER biedt haar leden hulp via de EV Helpdesk.
    

Heb je vragen over elektrisch rijden of over een bepaalde elektrische auto? Of ervaar je problemen met het gebruik, het opladen of misschien de plaatsing van een laadpaal? De EV Helpdeks weet raad.

Op de gratis EV-App of de webversie van de EV-App vind je alle informatie over elektrisch rijden: van laadpassen tot verschillende elektrische voertuigen.

DE EV APP

In samenwerking met de professionals van het EV Kenniscentrum zorgen we binnen één werkdag voor antwoord op jouw vragen over elektrisch rijden en bieden we hulp bij eventuele problemen.

Gratis VER-lidmaatschap

  • Informatie Alles wat je wilt weten over elektrisch rijden 
  • Community Events, bijeenkomsten en (online) ontmoeting 
  • Lobby Beïnvloeding van politiek: lokaal, regionaal, landelijk en internationaal 
Aanmelden

Stel je vraag

Binnen een werkdag krijg je een reactie.

Steun ons!

Ondanks dat de VER een vereniging van vrijwilligers is, stelt ze zich professioneel op om een verschil te maken en Nederland verder te ‘elektrificeren’. Om de website bij te houden, de EV Helpdesk te bemensen, events te organiseren en de lobby te versterken is geld nodig. Als je ons (financieel) wilt helpen, zijn we daar natuurlijk heel blij mee!

Bij voorbaat hartelijk dank voor je steun, want zonder jullie kunnen we dit werk niet doen.

steun ons!
De VER is ‘voor de leden, van de leden, door de leden’.
Het is een ingeschreven vereniging (KvK nr. 63780771) met openbare statuten.
De VER stelt geen data van of over individuele leden (of tot individuele leden herleidbaar) beschikbaar aan derden.