Ontvang Feiten & Fabels boekje en word gratis lid.

Deze brochure is een uitgave van de Vereniging Elektrische Rijders (VER), een belangenvereniging met bijna 15.500 (actieve) leden, die zich onder andere bezighoudt met:

  • Nationale en regionale activiteiten 
  • Nationale onderzoeken 
  • Actieve lobby en beleidsbeïnvloeding 
  • Het organiseren van EV-cursussen en inspiratiesessies 
  • Ruim 600 actieve ambassadeurs 
  • Een Facebookgroep met ruim 6.700 leden 
  • De Nationale EV-helpdesk
Ontvang Feiten & Fabels boekje

Download gratis het Feiten & Fabels boekje.

Downloaden

Steun ons!

Ondanks dat de VER een vereniging van vrijwilligers is, stelt ze zich professioneel op om een verschil te maken en Nederland verder te ‘elektrificeren’. Om de website bij te houden, de EV Helpdesk te bemensen, events te organiseren en de lobby te versterken is geld nodig. Als je ons (financieel) wilt helpen, zijn we daar natuurlijk heel blij mee!

Bij voorbaat hartelijk dank voor je steun, want zonder jullie kunnen we dit werk niet doen.

steun ons!
De VER is ‘voor de leden, van de leden, door de leden’.
Het is een ingeschreven vereniging (KvK nr. 63780771) met openbare statuten.
De VER stelt geen data van of over individuele leden (of tot individuele leden herleidbaar) beschikbaar aan derden.