Programma Algemene Ledenvergadering 2024


Op 12 april 2024 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Elektrische Rijders plaats. Op deze pagina lees je alvast over het programma en heb je toegang tot het financiële verslag van 2023 en de balans.

Meld je aan voor de ALV 2024


De ALV vindt dit jaar plaats bij ElaadNL in Arnhem. Een mooie locatie, waar je als VER-lid ook een korte rondleiding kunt krijgen. Die mogelijkheid is er na het formele deel van de ALV. Voorafgaand aan de ALV kun je aansluiten bij het evenement 'Future Charging' van de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor dien je je wel aan te melden en dat kan via deze link

Het programma van de Algemene Ledenvergadering begint om 16:00 uur, en ziet er als volgt uit:

16:00: inloop
16:15: Start ALV en welkom
16:20: Terugblik op 2023
16:25: Presentatie jaarcijfers, statutenwijziging, aftreden Jeroen Komen en herverkiezing Ellen Hiep
16:40: Presentatie jaarplan 2024
16:50: Vragenronde
17:00: Borrel en rondleiding ElaadNL
Financieel jaarverslag en balans
Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering vragen we je naar de volgende stukken te kijken. Tijdens de presentatie van deze stukken is er ruimte om vragen te stellen. 

Wat is de Algemene Ledenvergadering?

De Algemene Ledenvergadering, ook wel ALV genoemd, is het hoogste orgaan binnen de Vereniging Elektrische Rijders. Het is het belangrijkste evenement van het jaar, want tijdens deze vergadering wordt onder andere de koers van de vereniging besproken en besloten. We kijken ook terug op wat de vereniging al heeft gedaan middels een jaarverslag en een financieel verslag. Ook kijken we vooruit en keuren we het financiële plan voor het komende jaar goed. Tijdens de ALV worden ook bestuursleden geïnstalleerd of gedechargeerd, en vinden er eventuele wijzigingen in het huishoudelijk reglement plaats. Daarnaast worden er moties besproken en behandeld, en daarvoor ben jij als lid heel belangrijk. De ALV is immers toegankelijk voor alle leden en we nodigen jullie dan ook actief uit om mee te denken en te discussiëren over alles wat er binnen de vereniging plaatsvindt. Het is dus de uitgelezen mogelijkheid voor jou als lid om een invloed te hebben op de vereniging.

We hopen dus ook dat je bij de volgende ALV bent!