Samenvatting ALV 2023

Op 14 april jongstleden was het zoVER, en vond onze ALV plaats op het fraaie Vliegveld Teuge. Het werd een geweldige dag, door een prachtig programma, belangrijke stemmingen en ontzettend veel gezelligheid. Daar willen we alle betrokkenen, en daarom ook alle aanwezige leden, enorm voor bedanken.

Het uitgebreide programma begon op vrijdagmiddag met een bijzonder interessante presentatie van E-Flight Academy. Die organisatie verzorgt momenteel elektrische vlieglessen en reizen op vliegveld Teuge en nam ons mee in de wondere wereld daarvan. Onze leden en de VER waren geboeid door het verhaal van Merlijn van Vliet, die daarna plaats moest maken voor het formele deel van de ALV. Daarin presenteerde secretaris Robbert Monteban de jaarcijfers, die - bijna unaniem - werden goedgekeurd door de aanwezige leden. Directeur Marina van Helvoort nam iedereen daarna mee door het jaarprogramma van de VER en besprak alle doelen en missies die dit jaar behaald moeten worden. Die zijn ambitieus én haalbaar, waardoor de aanwezige leden vol vertrouwen en enthousiasme naar de resterende acht maanden van dit jaar kijken.
 
   

Afscheid Vincent Everts
Belangrijke wijzigingen vonden daarna plaats in het bestuur. Door het afscheid van Vincent Everts werden er op vrijdagmiddag twee nieuwe VER-bestuursleden geïnstalleerd. Jeroen Komen en Ernestine Voskuilen stelden zichzelf voor middels een video/presentatie, en lieten beiden direct zien een aanwinst te zijn voor de VER. Niet gek dus dat de gehele zaal unaniem voor het duo stemde, waarmee ze een warm welkom binnen onze vereniging kregen. 


Na deze formele wijzigingen nam wetenschapper en mobiliteitsexpert Maarten Steinbuch het woord om te praten over de manier waarop we als Nederland de komende decennia in beweging blijven. Het belangrijkste middel was daarbij, opnieuw, elektrische luchtvaart. Steinbuch liet in zijn presentatie met keiharde feiten zien waarom elektrische luchtvaart een heel interessante propositie heeft, zeker tegenover de veelbesproken elektrische hogesnelheidslijn. Na afloop van zijn boeiende verhaal hadden onze leden de mogelijkheid om zijn boek, met daarin columns van hem en collega Carlo van de Weijer, te kopen en te laten signeren. 

Borrel
Terwijl iedereen de friet en borrelhapjes al begon te ruiken, namen we op het einde van de ALV ook op een informele manier afscheid van Vincent Everts. Middels een prachtige video, gemaakt door onze partner Astrolads, keken we terug op zijn bijzondere loopbaan binnen de VER en de elektrificering van Nederland, en bedankten we hem voor zijn geweldige diensten. Het zorgde voor genoeg gespreksstof om na de ALV te blijven hangen voor een gezellige borrel, waarin het voor veel VER-leden een weerzien was met andere EV-enthousiastelingen. Op naar de volgende!

Wil je de foto's van de ALV zien? Kijk dan even op onze Facebook-pagina!

Afscheidsvideo Vincent Everts:Notulen van de ALV VER
Datum: 14 april 2023
Locatie: Vliegveld Teuge
Aanwezig: 100 leden
Notulist: Sjors ten Tije

1.     Opening De vergadering wordt geopend om 15:30 uur door Leonie van den Beuken.
2.     Mededelingen De financiële stukken zijn 2 weken voorafgaand aan de jaarvergadering online ter inzage beschikbaar gesteld aan alle leden. Leden hadden de mogelijkheid om vragen of opmerkingen te stellen over de financiële verslaglegging.
3.     Accountantsverklaring De penningmeester bevestigt dat er voor een periode van 2 jaar gebruik wordt gemaakt van een accountantsverklaring. Dit geldt ook voor de huidige verslaglegging.
4.     Heroverweging ANBI-status De penningmeester bedankt voor het voorstel om de ANBI-status te heroverwegen. Hij geeft aan dat hiervoor aanpassingen in de statuten nodig zijn. Het voorstel zal verder worden besproken in een aparte vergadering.
5.     Financiële verslaglegging De penningmeester presenteert de financiële verslaglegging en licht de belangrijkste punten toe. De leden hebben met overgrote meerderheid ingestemd met de financiële verslaglegging.
6.     Bestuurswissel en uitbreiding Na het aftreden van bestuurslid Vincent Everts heeft het bestuur gemeend om het totale bestuur met 2 leden uit te breiden, namelijk Ernestine Voskuilen en Jeroen Komen. Het bestuur vraagt instemming van de leden voor deze bestuurswissel en uitbreiding. Het bestuur legt de voorgestelde bestuurswissel en uitbreiding voor aan de leden. De leden stemmen unaniem in met de bestuurswissel en uitbreiding van het bestuur. Als gevolg van dit besluit zullen de statuten worden aangepast.
7.     Rondvraag Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
8.     Sluiting De voorzitter, Leonie van den Beuken, bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 16:00 uur.

De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de notulist.
Voorzitter: Leonie van den Beuken
Notulist: Sjors ten Tije      

Wat is de Algemene Ledenvergadering?

De Algemene Ledenvergadering, ook wel ALV genoemd, is het hoogste orgaan binnen de Vereniging Elektrische Rijders. Het is het belangrijkste evenement van het jaar, want tijdens deze vergadering wordt onder andere de koers van de vereniging besproken en besloten. We kijken ook terug op wat de vereniging al heeft gedaan middels een jaarverslag en een financieel verslag. Ook kijken we vooruit en keuren we het financiële plan voor het komende jaar goed. Tijdens de ALV worden ook bestuursleden geïnstalleerd of gedechargeerd, en vinden er eventuele wijzigingen in het huishoudelijk reglement plaats. Daarnaast worden er moties besproken en behandeld, en daarvoor ben jij als lid heel belangrijk. De ALV is immers toegankelijk voor alle leden en we nodigen jullie dan ook actief uit om mee te denken en te discussiëren over alles wat er binnen de vereniging plaatsvindt. Het is dus de uitgelezen mogelijkheid voor jou als lid om een invloed te hebben op de vereniging.

We hopen dus ook dat je bij de volgende ALV bent!