Forse groei infrastructuur: 30% meer laadpunten dan in 2024

Gepubliceerd op: 24 april 2024
Het aantal laadpunten is het afgelopen jaar fors gegroeid. In vergelijking met 2023 staan er in Nederland nu 674.00 laadpunten, zo blijkt uit de Voortgangsrapportage van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Dat betekent dus dat er 30% meer laadpunten zijn dan een jaar eerder. Daarmee loopt de groei van het aantal laadpunten op koers, zo meldt Gerben-Jan Gerbrandy, voorzitter van de NAL. "De toename van het aantal laadpunten heeft de forse groei van het aantal elektrische auto's goed kunnen bijbenen. Het tempo waarin we laadpunten plaatsen is in 2023 tot een record gestegen van ruim 1900 nieuwe laadpunten gemiddeld per maand."

Laadpunt op loopafstand
Daarmee is ook de dekkingsgraad van de infrastructuur toegenomen. Het uitgangspunt daarbij is dat in elke buurt een laadpunt op loopafstand beschikbaar moet zijn. De dekkingsgraad ligt volgens de NAL nu op 80%. Vorig jaar ging het nog om 71%.  Van die 674.000 laadpunten betreft het gros een privé-laadpunt, dat eigendom is van bewoners zelfs. Dat geldt vooral voor de meer landelijke regio's, zoals het oosten van Nederland. Daar laadt 82% van de elektrische rijders hun auto thuis op. Landelijk ligt dat percentage op 67%. De NAL meldt verder dat er bij ruim 20% van de tankstations nu kan worden snelgeladen. 

Sneller bijplaatsen
Desondanks meldt de NAL dat het plaatsingstempo van oplaadpunten omhoog moet. Alleen dan kan de verwachte groei van elektrisch vervoer de komende periode bijgehouden worden. Daarbij is het ook belangrijk om het netwerk slim aan te sturen, stelt de NAL. "Dat is van cruciaal belang om te voorkomen dat we niet achterop raken", aldus Gerbrandy. Binnen het actieplan 'Slim laden voor iedereen' is als doel gesteld dat 60% van alle laadsessies in 2025 slim zijn. Daardoor kan overbelasting van het lokale net door pieken in de vraag worden voorkomen. Gemeenten en regio's hebben daarvoor een handreiking ontvangen, zodat dit ook in praktijk kan worden gebracht. Ter vergelijking: op dit moment is nog maar 3,9% van de laadsessies slim. De verwachting is dat dit percentage flink zal groeien door de noodzaak en problemen rondom netcongestie. 

Gebrek aan transparantie
Een ander pijnpunt zit 'm volgens de NAL in het gebrek aan prijstransparantie. Zo is in ons Natinoaal Laadonderzoek 2023 nog geconstateerd dat meer dan de helft van de elektrische rijders niet of nauwelijks weet wat de prijs van een laadsessie is. Ook de Benchmark Prijstransparantie van de NKL liet vorig jaar zien dat prijstransparantie achteruitgaat. "Vertrouwen van consumenten is essentieel voor de grootschalige overstap naar elektrisch rijden. De noodzaak voor transparantie wordt alleen maar groter", aldus Gerbrandy.

Het persbericht van de NAL lees je via deze link