Wat je moet weten over de toekomst van Europese snellaadstations

Gepubliceerd op: 18 april 2023
De AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) is gewijzigd en dat is groot nieuws voor de elektrische rijder van nu, en die van de toekomst. In dit artikel vertellen we je wat de belangrijkste punten zijn.

Aanleiding voor dit artikel is de interessante webtalk die ElaadNL vorige week organiseerde. De VER was daarbij ook aanwezig om duiding te geven. Bestuurslid Maarten van Biezen zat in het expertpanel en lichtte toe waarom deze nieuwe regels zo belangrijk zijn voor de EV-rijder. 

1. Regels nog niet officieel aangenomen
Voordat we je over de belangrijkste wijzingen vertellen, is het goed om te weten dat het hier nog altijd om een voorstel gaat. Dit voorlopig politiek akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de twee wetgevers. Aan de Raadzijde wil Zweden als huidige voorzitter van de Raad van EU het voorstel zo snel mogelijk goedkeuren, maar het geheel moet eerst nog worden voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de lidstaten. 

2. Elke 60 kilometer een laadpaal
In de nieuwe regels staat vastgelegd dat er vanaf 2026 om elke 60 kilometer een snellaadstation langs een Europese snelweg moet staan. Dus niet alleen in Nederland, Duitsland en Frankrijk, maar ook in de landen in Zuid- en Oost-Europa. Dat moet ervoor zorgen dat reizen met een elektrische auto overal mogelijk is, en dat je er zeker van kunt zijn dat je voldoende oplaadplekken langs de snelweg vindt. 

3. Alleen écht snelle laders
En als je dan op zo'n snellaadlocatie aankomt, staan daar laders voor je klaar met een vermogen van minstens 150 kW. Elke locatie moet een minimaal vermogen van 400 kW hebben. Twee jaar later, in 2028 dus, moet het minimale vermogen van een snelweglocatie nog hoger zijn. Dan moet het gezamelijke vermogen van alle laadpalen minstens 600 kW bedragen. 

4. Het moet altijd duidelijk zijn hoe duur het laden is
Als je een elektrische auto rijdt, weet je dat het heel vaak lastig is om te achterhalen hoeveel je nu precies voor je laadsessie (bij een publiek laadpunt) betaalt. Ook dat probleem moet vanaf 2026 verholpen zijn. In de herziene AFIR is namelijk bepaald dat het voor de consument altijd duidelijk moet zijn wat hij of zij betaalt. Dat kan middels een fysiek bord bij het laadstation, maar ook via een QR-code op de laadpaal die je naar een webpagina met actuele informatie leidt. 

5. Er is nog veel werk aan de winkel
Volgens de herziene plannen zijn er 3,4 miljoen oplaadpunten nodig in 2030, tegenover de 450.000 die er nu in de Europese Unie staan. Dat is een enorm verschil dat in 7 jaar goedgemaakt moet worden. Het betekent dat er in 2025 6.000 nieuwe laadpunten per week moeten worden gerealiseerd. En daarmee zijn we er nog niet, want dat 'weekgetal' moet in de jaren daarna nog flink omhoog. Wil de EU zijn doelen halen, dan moeten er in 2030 per week 10.500 laadpunten (AC en DC) worden bijgeplaatst. 

6. Dat vraagt eigenlijk niet om zoveel energie
Waar moet al die energie dan wel niet vandaan komen? Kijken we naar het energieverbruik in Europa omstreeks 2030, dan vallen al deze EV-plannen nog wel mee. Onderzoeksbureau McKinsey & Company heeft uitgerekend dat slechts 6 procent (165 TWh) van de gehele vraag naar stroom in Europa (2.800 TWh) van elektrische auto's komt. 

7. Maar dat betekent niet dat we er dan ook zijn
Het stroomnet moet namelijk wel flink geüpgraded worden. McKinsey & Company laat middels onderzoek zien dat het realiseren van die 3,4 miljoen laadpalen zo'n 40 miljard euro kost, maar dat er ook moet worden geïnvesteerd in het huidige energienet. Dat moet namelijk wel klaar zijn om zoveel elektrische auto's (en andere stroombronnen) te kunnen ontvangen. Die investering kost 41 miljard euro, aldus de onderzoekers. Om die genoemde 165 TWH op te wekken (de hoeveelheid stroom die EV's in 2030 nodig hebben), is nog eens een investering van 74 miljard nodig. 

Meer weten?
Wil je alles weten over de vernieuwde AFIR-regels en je verdiepen in bovenstaande punten? Kijk dan de webtalk van ElaadNL terug, waarin ook de Vereniging Elektrische Rijders aan het woord komt. 

https://www.youtube.com/watch?v=v6VNomtU3Ow

Onderzoek McKinsey & Company: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/europes-ev-opportunity-and-...

Overeenkomst Europees Parlement: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230327IPR78504/fit-for-55-deal-on-charging-and-f...