Welke belastingvoordelen zijn er voor elektrische auto’s?

Gepubliceerd op: 25 april 2022

Belastingvoordelen elektrische auto’s voor particulieren

– Geen BPM tot 2025
Elektrische auto’s zijn vrijgesteld van BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen). Dat scheelt al gauw duizenden euro’s op de catalogusprijs. De lagere nieuwwaarde zonder BPM vertaalt zich ook in een lagere verzekeringspremie.

Er komt wel een einde aan de BPM-vrijstelling, al zullen elektrische auto’s hierdoor niet heel veel duurder worden. Vanaf 1 januari 2025 wordt op iedere nieuwe elektrische auto € 360 BPM geheven. Dat bedrag stijgt na 2025 elk jaar mee met de inflatie, zo meldt de Belastingdienst.

Let op: de BPM-vrijstelling tot 2025 geldt ook voor waterstofauto’s, maar niet voor hybrides en plug-in hybrides.

– Geen wegenbelasting tot 2025
Voor een elektrische auto betaal je ook geen wegenbelasting (MRB). Dat duurt nog tot eind 2024, daarna wordt de vrijstelling afgebouwd.

Vanaf 1 januari 2025 betaal je een kwart van het normale MRB-tarief en vanaf 2026 krijg je helemaal geen korting meer. Dan betaal je het volledige MRB-tarief voor een elektrische auto, gebaseerd op het gewicht van de auto en de provincie waar de eigenaar van de auto staat ingeschreven.

Let op: de MRB-vrijstelling tot 2025 geldt ook voor waterstofauto’s, maar niet voor hybrides en plug-in hybrides.

– Aanschafsubsidie
Particulieren kunnen ook subsidie (SEPP) aanvragen voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto, mits de auto voldoet aan bepaalde voorwaarden en of er nog genoeg budget beschikbaar is. De hoogte van het subsidiebedrag wordt jaarlijks door het kabinet bepaald.

Lees hier alles over de subsidieregeling (SEPP) voor particulieren.

Belastingvoordelen elektrische auto’s voor leaserijders

Als je een leaseauto ter beschikking krijgt van je werkgever, dan koop je die niet zelf. De belastingvoordelen voor particulieren gelden dus niet direct voor leaserijders. Er gelden wel andere belastingvoordelen.

Zo betalen leaserijders minder bijtelling voor een elektrische auto vergeleken met een benzine- of dieselauto. Voor een elektrische auto betaal je 16% bijtelling tot en met een cataloguswaarde van € 35.000. Mocht de auto duurder zijn, dan betaal je 22% bijtelling over de rest van het aankoopbedrag.

Een waterstofauto komt ook in aanmerking voor 16% bijtelling, maar dan over het volledige aankoopbedrag zonder maximum. Voor hybrides en plug-in hybrides gelden geen bijtellingsvoordelen.

Lees hier alles over bijtelling en de aangekondigde wijzigingen voor de komende jaren.

Belastingvoordelen elektrische auto’s voor ondernemers

– BPM- en MRB-vrij
Elektrische auto’s en waterstofauto’s zijn tot en met eind 2024 vrijgesteld van BPM en wegenbelasting (MRB). Dat voordeel geldt niet alleen voor particulieren, maar natuurlijk ook voor ondernemers die een elektrische auto aanschaffen.

– Milieu-investeringsaftrek
Een elektrische bedrijfswagen komt in aanmerking voor een MIA van 36% over het volledige investeringsbedrag minus € 11.000. Een laadpunt komt ook in aanmerking voor de MIA als dat tegelijkertijd met de elektrische bedrijfswagen wordt aangeschaft. Voor een waterstof-bedrijfswagen geldt een MIA van 45% over een maximum van € 125.000, met of zonder laadpunt.

Volledig elektrisch aangedreven taxi’s waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, komen in aanmerking voor een MIA van 27% over een investeringsbedrag van maximaal € 40.000. Als het gaat om een elektrische taxi voor rolstoelvervoer of met negen zitplaatsen, dan geldt een MIA van 36% over een investeringsbedrag van maximaal € 75.000.

Let op: met ingang van 2022 is de MIA voor elektrische personenauto’s komen te vervallen. Alleen elektrische personenauto’s met geïntegreerde zonnepanelen komen nog in aanmerking voor de MIA. Hiervoor geldt een MIA van 36% over een investeringsbedrag van maximaal € 100.000 inclusief laadpunt.

Kijk op RVO.nl voor meer informatie over de MIA en alle bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen.

– Onbelaste vergoedingen
Verder mag je als werkgever alle laadkosten van een werknemer met een elektrische zakenauto onbelast vergoeden, ook in het buitenland. Als die werknemer thuis een laadpunt heeft, mogen ook de kosten van het gebruik én de installatie van het laadpunt onbelast worden vergoed.

– Aanschafsubsidie
Ondernemers kunnen ook subsidie (SEBA) krijgen voor de aanschaf van een elektrische bedrijfswagen, mits het model voldoet aan bepaalde voorwaarden. Bij koop of financial lease moeten ondernemers de subsidie zelf aanvragen via de RVO. Bij operational lease moet de leasemaatschappij de aanvraag indienen. De subsidieregeling voor ondernemers loopt tot en met 31 december 2025.

Lees hier alles over de subsidieregeling (SEBA) voor ondernemers en de hoogte van het bedrag.

Het bericht Welke belastingvoordelen zijn er voor elektrische auto’s? verscheen eerst op ZERauto.nl.