EV Lesmateriaal Elektrisch Vervoer (EV) is volop in beweging en over thema’s bestaat in de maatschappij, het bedrijfsleven én de onderwijswereld nog te weinig kennis. En de kennis die er is, is vaak onvolledig en verouderd.

Daardoor dreigt een achterstand te ontstaan bij scholieren, waardoor hun kennis en inzicht niet meer aansluit op de praktijk wanneer zij aan het werk gaan. Mobiliteit zal er over tien jaar heel anders uitzien dan nu en de transitie naar emissieloze voertuigen gaat veel sneller dan veel mensen denken.

Dus op de hoogte zijn van wat er speelt, hoe dat werkt en waarom dit zo is, is eigenlijk het minimale. Dit lesmateriaal speelt daarop in en bespreekt dit alles in beknopte en begrijpelijke taal, waar mogelijk ondersteund door illustraties en de laatste cijfers.

EV Lesmateriaal