Laadinfrastructuur: hoe staan we ervoor in Nederland?

De cijfers Eind 2020 waren er bij elkaar opgeteld meer dan 65.000 publieke en semi-publieke reguliere en snellaadpunten. Van de reguliere laadpunten (≤22 kW) is ruim 63% publiek en het overige deel semi-publiek. Het aantal private laadpunten wordt geschat op 160.000 ofwel bijna 2,5 keer zoveel als de optelsom van publieke en semi-publieke laadpunten. Nederland is koploper…