De VER zoekt een nieuwe voorzitter!

Gepubliceerd op: 10 december 2021
De Vereniging Elektrische Rijders (VER – www.evrijders.nl) is dé stem van de elektrische rijder en de onafhankelijke informatiebron voor (toekomstige) elektrische rijders. Onze huidige voorzitter treedt per 1 januari 2022 af en wij zijn op zoek naar een waardige opvolger.

De vereniging groeit als kool; steeds meer mensen rijden in een elektrische auto en steeds meer mensen willen daarbij geholpen en gehoord worden. De VER is onafhankelijk, niet commercieel, informatief en verbindend en wil dat graag blijven. We hebben een verenigingsbureau in Oosterhout, een gedreven bestuur van vijf mensen, een directeur, twee medewerkers en een grote groep enthousiaste VER-ambassadeurs. 

Onze nieuwe voorzitter:
 • Is een autoriteit en een boegbeeld van de VER richting politiek en ambtelijk Den Haag.
 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring. 
 • Heeft een sturende rol in belangenbehartiging in andere gremia, die verder door werknemers dan wel vrijwilligers wordt ingevuld.
 • Fungeert als sparringpartner en primair aanspreekpunt van de directeur en vervult een brugfunctie tussen bestuur en werkorganisatie. 
 • Coördineert het bestuur en de besluitvorming (er wordt gezorgd voor een strategische, kaderstellende insteek vanuit het bestuur).
 • Neemt het voortouw in het professionaliseren en besturen van de vereniging en bij de ontwikkeling van de governance structuur en werkorganisatie.
 • Speelt een interne rol als relatiebeheerder richting bestuur, leden en omgeving.

Wij zoeken: 
 • een technische goede voorzitter met het talent om ‘de boel bij elkaar te houden’ en  interesse om gestructureerd belangrijke onderwerpen op de agenda te krijgen.
 • een sociale, enthousiaste, positieve, zorgzame doorzetter.
 • iemand met ervaring met de automotive branche en passie voor de EV-transitie.
 • een heldere communicator.
 • een vrouw of man met een groot relevant netwerk.
De tijdsinvestering voor het voorzitterschap schatten we in op een halve dag per week. Hier is een onkosten vergoeding voor beschikbaar. Interesse? Stuur een mail naar Marina van Helvoort via marinavanhelvoort@evrijders.nl