Klimaatakkoord desastreus voor ontwikkeling elektrisch rijden

Gepubliceerd op: 28 juni 2019
De Vereniging Elektrische Rijders (VER) is teleurgesteld over het gepresenteerde Klimaatakkoord.  ‘Het Kabinet heeft de voorstellen voor elektrisch rijden van de klimaattafel naast zich neergelegd en dat is een verlies voor het milieu, de koploperspositie van Nederland en helpt veel minder mensen richting elektrisch rijden’ zegt Koos Burgman, voorzitter van de VER.  ‘Terwijl alle landen om ons heen de stimulering sterker aanzetten gaan wij op de handrem. Het Klimaatakkoord moest zorgen dat in 2030 alleen nog elektrische auto’s nieuw verkocht worden.  Met de huidige voorstellen zal dan maar 1 op de 3 verkochte auto’s elektrisch zijn’.  

Negatief
  • Bijna een halvering van de aanschafsubsidie van de elektrische auto voor particulieren, waardoor minder mensen een elektrische auto kunnen aanschaffen.
  • Veel snellere afbouw van het bijtellingsvoordeel. Dit gebeurt nu dus al vanaf 2020, en dat wijkt af  van bestaande belastingafspraken. Dit betekent dat mensen die in dit jaar een elektrische auto hebben besteld met het oog op 4% bijtelling, 8% bijtelling gaan betalen als de auto pas in 2020 wordt geleverd. Dit zijn naar schatting meer dan 10.000  rijders omdat veel mensen nog op de levering van hun elektrische auto wachten. Hiermee maakt de overheid zich onbetrouwbaar.
  • Schrappen van bijna alle voorstellen die fossiel rijden duurder maken: hierdoor wordt de benzineauto  een aantrekkelijker alternatief.
  • Stoppen stimulering na 2025, waardoor elektrisch rijden sterk ontmoedigd wordt. De verkoopaantallen zullen halveren ten opzichte van de eerdere voorstellen.
  • Grote onzekerheid  over de invoering van een kilometerheffing: het is volstrekt onduidelijk hoe de regeling eruit gaat zien en welke effecten dit zal hebben op de verkoop van elektrische auto’s.
Positief is de VER over de voorstellen om tweedehands elektrische auto’s aantrekkelijker te maken voor particulieren.