PETITIE: Laat bewindspersonen het goede voorbeeld geven door uitstootvrij te rijden!

Gepubliceerd op: 28 juni 2022
Geachte leden van de Kamercommissie BZK en IenW, De transitie van fossiele naar zero-emissie mobiliteit vraagt aan iedereen om aanpassingen. De Nederlandse bevolking en ondernemers in Nederland moeten zowel financieel als op andere manieren investeren om die transitie te realiseren. Wij mogen van onze bewindspersonen verwachten dat zij ook zelf het goede voorbeeld geven in deze. Immers, goed voorbeeld doet volgen. 

Een coalitie bestaande uit ANWB, de NVDE, Natuur & Milieu, Stichting NKL, Vereniging Elektrische Rijders en Vereniging DOET verzoekt u om bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatsecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen op een heroverweging van het besluit dienstauto’s van bewindspersonen.
Wij wensen: 
• Dat bewindspersonen nog deze kabinetsperiode elektrisch gaan rijden 
• Dat het Kabinet haar voorbeeldfunctie gaat uitdragen in de noodzakelijke transitie van fossiel naar zero-emissie voertuigen 
• Dat bij tussentijds aflopende leasecontracten van de dienstwagens van bewindspersonen er gekozen wordt voor volledig elektrisch aangedreven voertuigen 

Genoemde coalitie is desgewenst van harte bereid u op dit dossier van kennis en informatie te voorzien om bovengenoemde punten op een praktische en realistische wijze te concretiseren.

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht.