Reactie VER op Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat

Gepubliceerd op: 17 maart 2023
Op 13 maart presenteerde de minister van Klimaat en Energie het eindrapport "Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050"
Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) onderzoekt het huidige klimaatbeleid en doet aanbevelingen hoe het beleid kan worden aangescherpt om de doelen van 2030 te halen.
Hierin uiteraard ook aanbevelingen betreffende elektrisch rijden.

Kort samengevat stelt het IBO Klimaat voor om het doel van 100% emissievrije nieuwe auto's in 2030 te halen door een aantal nieuwe maatregelen:
  • Verplichte elektrische auto van de zaak per 2025
  • Verdubbeling BPM auto
  • MRB EV in 2026 niet naar 100% maar 40% korting (in verband met het gewicht van de batterij)
  • Mogelijk maken ZE zone auto
  • Onbelaste reiskostenvergoeding naar 12 ct/km

De VER heeft steeds gepleit voor lagere MRB en een verplichting dat de auto van de zaak elektrisch moet zijn. We zijn positief dat deze aanbevelingen ook in het IBO rapport zijn opgenomen.

VER vindt ook in de kern dat klimaatoplossingen de niet-duurzame keuzes moeten ontmoedigen en de duurzame keuze aantrekkelijker moeten maken.

In het IBO Klimaat-advies aan het Kabinet ligt nu het accent vooral op het duurder maken van de niet duurzame-keuze (brandstofauto's).
Maar dat is slechts de helft van het verhaal. De duurzame keus, elektrisch rijden, wordt met het advies OOK duurder. Zowel voor mensen die al elektrisch rijden, als voor mensen die willen overstappen. Daar is de VER het niet mee eens. Want dat leidt tot minder groei terwijl we juist meer groei nodig hebben om de klimaatdoelen te halen.

Een toelichting hierop:
  • Na 2025 gaat de bijtelling naar 22% (nu 16%) waardoor de EV van de zaak voor de werknemer veelal duurder is dan is dan de plofauto (hogere aanschafprijs)
  • Na 2025 is er geen aanschafsubsie meer voor nieuwe en gebruikte EVs (Sepp).
  • MRB gaat fors omhoog van nihil naar 60% (aftrek gewicht batterij). 

De VER vindt dat de elektrische auto goedkoper moet zijn dan de plofauto en in ieder geval betaalbaar moet worden. Zodat iedereen duurzame keuzes kan maken. Daar is blijvende stimulering voor nodig.