VER Jaarverslag 2019

Gepubliceerd op: 10 juli 2020
Groei ledental, stevige lobby, interessante bijeenkomsten en op weg naar professionalisering van de vereniging.

De ledengroei van de vereniging zit stevig in de lift. We groeiden in 2019 van 3.500 naar 5.000 leden. De vereniging heeft zich de positie verworven van Dé spreekbuis van de elektrische rijders. De pers weet ons steeds beter te vinden. We waren dan ook regelmatig in het nieuws op radio en tv. De vereniging was ook zeer actief op sociale media. Er wordt druk gecommuniceerd met tussen leden op de Facebookpagina’s van de vereniging. Een nieuwe set voorlichtings- en promotiemateriaal over de vereniging is in voorbereiding. In 2019 werd de EV-helpdesk ondergebracht bij de vereniging en liep het aantal vragen op naar 500 per kwartaal. De behoefte aan informatie over alles rond elektrisch rijden is groot. Dat blijkt ook uit de belangstelling voor de cursussen voor groentjes en elektrisch rijden in het buitenland die de vereniging verzorgt. We organiseerden een aantal interessante bijeenkomsten: in samenwerking met Shell pakten we het thema waterstof als mogelijke drager van elektriciteit in voertuigen bij de kop. Bij het Technova Autotechniek College in Ede was EV-wereldreiziger Wiebe Wakker onze gast en in september waren we met onze leden te gast bij Lightyear in Helmond. Bij deze bijeenkomsten werden twee Gouden Stekkers uitgereikt: een aan Wiebe Wakker vanwege de enorme promotie die hij wereldwijd maakte voor het elektrisch rijden en een voor Auke Hoekstra, vanwege zijn niet te temmen strijd voor eerlijke en betrouwbare onderzoeksgegevens over elektrische voertuigen. VER was standhouder op de beurs Ecomobiel en trok daar veel nieuwe leden. Het bestuur ging op werkbezoek bij Autostadt in Wolfsburg om met eigen ogen te zien en ons te laten informeren hoe Volkswagen zichzelf gaat ombouwen tot volwaardige producent van elektrische auto’s. Ook waren we te gast bij het bedrijf HR-Solar om kennis te nemen van alle mogelijkheden om huizen verder te verduurzamen. Daarbij gaat de elektrische auto ook een rol spelen. Twee bestuurders reisden af naar China om daar de enorme EV-ontwikkelingen met eigen ogen te zien. Aan de leden werd hierover verslag gedaan. Het bestuur had haar handen vol aan de lobby: we zaten aan de klimaattafel om tot het klimaatakkoord te komen. Helemaal tevreden waren we niet over de uitkomst m.b.t. de gestelde doelen en de ondersteuning van EV’s. Daarover werd een brief aangeboden aan voorzitter Nijpels. De Rekenkamer werd van repliek gediend over haar rekensommen m.b.t. gederfde inkomsten voor de overheid n.a.v. stimulering van elektrisch rijden. Wij hebben de Rekenkamer de goede info aangereikt. Toch wil het dubbeltje daar nog niet helemaal vallen. We enquêteerden onze leden over de 100km hetgeen ertoe leidde dat de vereniging het standpunt innam dat er voor elektrische auto’s niet voor een afwijkende snelheid werd gepleit. Met het CBR en de rijschoolbranche bespraken we mogelijkheden om elektrische auto’s sneller op te nemen in het opleiden en examineren voor het rijbewijs. De automaatcode staat hier nog in de weg. Op het hoofdwegennet zouden betere verwijzingen moeten worden aangebracht naar laadstations. De minister maakt hier samen met Rijkswaterstaat nog te weinig vaart. Met eViolin werd overleg gevoerd over de weg naar meer transparantie van laadtarieven. De vereniging trad toe tot het FET en nam o.m. deel aan de beraadslagingen over de stimuleringsmaatregelen van de overheid voor elektrische voertuigen en meer laadinfra. Het bestuur gaf commentaar op de Richtlijn Energieprestaties Gebouwen (EPDB III) waarin o.m. is vastgelegd aan welke eisen nieuwe gebouwen moeten voldoen m.b.t. het kunnen laden van elektrische voertuigen. De vereniging heeft een stevig contactennetwerk met belangrijke partijen in de wereld van het elektrisch rijden: Zo zijn er contacten met E-Laad, NKL, Doet, RVO, ministerie I&M, ANWB, AMR en ook met zusterorganisaties in de VS en diverse Europese landen. Het bestuur heeft als groep van 6 vrijwillige en onbetaalde krachten haar handen dus vol. Daarom is professionalisering van de vereniging een noodzaak. Het bestuur heeft daar plannen voor gemaakt. Financiële ondersteuning is daarbij nodig. Daar wordt hard aan gewerkt. Door samen te werken met andere organisaties en door sponsoring en ook door het introduceren van premium-leden die een bijdrage betalen aan de vereniging wordt de basis gelegd voor een steviger structuur binnen de vereniging. Ook worden leden gevraagd om te helpen bij de uitvoering van verschillende projecten binnen de vereniging. Voorop blijft bij dit alles staan dat de vereniging blijft opereren vanuit een onafhankelijke positie en het altijd zal opnemen voor het belang van de elektrische rijders. Als nieuwe sponsors traden toe OM Nieuwe Energie en Jedlix In het kader van de AVG-wetgeving werd een verklaring over het gebruik van lid-gegevens opgenomen op de site van de vereniging.  

Het Bestuur van de VER bestond in 2019 uit:
Voorzitter: Koos Burgman
Secretaris: Dirk van den Blink
Penningmeester: Ellen Hiep
Bestuursleden: Maarten van Biezen, Vincent Everts, Jochem Beunderman,  Marc Bolier (tot 1-05-2019) en Marina van Helvoort  (m.i.v. 19-07-2019)