VER roept op tot transparantie en duidelijkheid na commotie over blokkeertarieven

Gepubliceerd op: 20 december 2023
Shell schudde deze week de EV-wereld flink op door aan te kondigen “blokkeerkosten” in rekening te brengen voor EV-rijders die langer dan 4 uur laden. Navraag leert dat het hier bijna volledig om semi-publieke laadpalen gaat die niet door het grote EV-publiek worden gebruikt. Onnodige onrust dus, die vooral zorgt voor meer onduidelijkheid en onzekerheid. VER roept marktpartijen op zorgvuldig om te gaan met hun communicatie, omdat dergelijke berichten de energietransitie flink in de weg zitten. Onzekerheid over laadprijzen, energiekosten en autobelastingen vormen immers de belangrijkste verklaring voor de tegenvallende groei van elektrisch rijden. 

In dit specifieke geval stelt Shell dat diens roamingspartners EVBox en Road (voorheen E-flux) vanaf 21 december 2023 ‘blokkeerkosten’ introduceren. Die blokkeerkosten worden na 240 minuten (4 uur) in rekening gebracht en bedragen €0,05 per minuut, met een maximum van €12,- per laadsessie. Deze kosten moeten boven op de laadkosten worden betaald. 


Laadpaalkleven geen groot probleem

De blokkeerkosten zijn volgens Shell een maatregel om laadpaalkleven tegen te gaan en de beschikbaarheid van publieke laadpunten te verbeteren. Navraag leert dat het hier bijna volledig om semi-publieke laadpalen gaat. Dat zijn laadpunten die door hun eigenaren (veelal werkgevers voor hun werknemers) worden beheerd en niet door het gros van de EV-rijders worden gebruikt voor lange laadsessies, bijvoorbeeld gedurende de nacht. Dergelijke laadsessies vinden vooral bij publieke laadpunten plaats. 

De VER ziet laadpaalkleven bovendien niet als een groot probleem. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Laadonderzoek en laadpaalaanbieders. De discussie gaat momenteel veel vaker over slim laden, waarbij het juist van belang is dat laadsessies langer duren en het begrip 'laadpaalkleven' steeds onduidelijker wordt. Duidelijkheid over slim laden vindt de VER veel belangrijker. 

Voor mensen die een Shell-laadpas in de publieke ruimte gebruiken, verandert er niet heel veel. Desondanks domineerde het nieuws over de blokkeertarieven de afgelopen dagen de EV-wereld, werd er volop gediscussieerd in verschillende digitale communities en kreeg de VER veel signalen van boze en teleurgestelde EV-rijders. Onzekerheid en onduidelijkheid remt de energietransitie. De VER vindt een blokkeertarief dat na 4 uur ingaat overigens niet acceptabel, daar veel auto's langer de tijd nodig hebben om op te laden. 

Veel onduidelijkheid

Dat is zeer onwenselijk, daar de EV-markt nu enorm gebaat is bij begrijpelijkheid en transparantie. Het ontbreken daarvan is een groot probleem en een van de directe oorzaken van de inzakkende EV-verkoop, zo bleek dit jaar onder andere uit het Nationaal Laadonderzoek dat de VER in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert. Zo weet 55% van de elektrische rijders bijvoorbeeld niet wat hij of zij bij de laadpaal betaalt, terwijl verschillen heel groot kunnen zijn. Ook het onduidelijke EV-beleid en stijgende energiekosten maken de potentiële EV-rijder sceptisch, onzeker en twijfelachtig als het gaat om overstappen van brandstofauto naar EV.

De VER roept alle partijen die betrokken zijn bij de mobiliteitstransitie daarom op om op een zorgvuldige, transparante en heldere manier over hun werkzaamheden en beslissingen te communiceren. Zij hebben immers de verantwoordelijkheid om (potentiële) eindgebruikers van juiste informatie te voorzien en hen te begeleiden in de transitie. Tegelijkertijd ziet de VER ook positief nieuws, bijvoorbeeld door de opkomst van verschillende apps die voor prijstransparantie bij publieke laadpalen zorgen. Een van de initiatieven daarin is Go-Charge.io: een gratis applicatie waarmee je als EV-rijder inzicht krijgt met welke laadpas je het laagste tarief bij een specifieke laadpaal betaalt. 

VER Lidmaatschap

Wil je op de hoogte gehouden worden over dit onderwerp en bijdragen aan onze lobby-werkzaamheden om EV-beleid te verbeteren? Word dan lid van de Vereniging Elektrische Rijders via deze link.