Willen we nou onze klimaatdoelen halen of niet?

Gepubliceerd op: 05 oktober 2020
VER boos over stopzetten aanvragen aankoopsubsidie nieuwe elektrische auto's voor particulieren

Sinds de zomer konden particulieren die een elektrische auto wilden kopen een aankoopsubsidie ontvangen. Daar waren we als VER blij mee. Binnen 35 dagen was de pot voor 2020 leeg en konden mensen voor hun daarna aangeschafte auto een beroep doen op het budget van 2021. Een mooi voorbeeld van een succesvolle regeling. Het Kabinet wil de aanvragen stopzetten. Waar in Duitsland de minister langskomt met een bos bloemen bij de 100duizendste aankoopsubsidie, trapt ons Kabinet op de rem als er 2500 aanvragen zijn gedaan. Dat de pot zo snel leeg was zegt iets over het enthousiasme van de Nederlandse particuliere automobilist die kennelijk zat te wachten op de regeling. Het zegt ook iets over de onhandige eisen van de regeling. Door het in beton gegoten beperkte jaarbudget, mogen dit jaar maar 2500 nieuwe elektrische auto’s subsidie krijgen. De VER, maar ook alle andere partijen in het adviesorgaan van het ministerie voor elektrisch rijden (Formule E-team) hebben vooraf aangegeven dat dit tot problemen zou leiden. Stuur op het totaal budget en niet op een jaarbudget. Zie hier de gezamenlijke brief die het FET vorige week hierover aan de Tweede Kamer stuurde. Gelukkig was de afspraak dat nieuwe aanvragen automatisch doorschuiven naar het budget van 2021 en per 1 januari gehonoreerd zouden worden.  Dat zorgde er in ieder geval voor dat het enthousiasme behouden bleef. Vandaag geeft het Kabinet aan ook dit doorschuifmechanisme stop te zetten. Tot slot leidt dit budget-fetisjisme er ook nog toe dat er geld voor elektrisch rijden verloren gaat. Ongeveer 10 miljoen die in kas was voor het jaar 2020 wordt dit jaar niet uitgegeven voor elektrisch rijden; door onderbenutting (prive-lease drukt 4 jaar op budget en niet op 1 jaar), minder uitgave occasionregeling en door uitstel van de aankoopsubsidie voor bestelauto.  VER pleit ervoor dat dit geldt niet teruggaat naar de algemene middelen maar ingezet wordt waarvoor het bedoeld was: de stimulering van elektrisch rijden. Met dat geld zou de wachtlijst in een keer opgelost zijn en kunnen we in 2021 met een schone lei beginnen.

Wil je nog in aanmerking komen voor een aankoop/private lease subsidie voor een nieuwe EV in 2021 wees er dan NU snel bij!

Als je aanvraagt voor officiële stopzetting van de aanvragen kom je nog op de stapel te honoreren aanvragen uit budget 2021 (als dat budget nog toereikend is). Vraag is hoeveel er dan nog over is van budget 2021. Na stopzetting over een paar weken kunnen aanvragen voor 2021 weer ingediend worden begin januari en dan wordt het een loterij van alle aanvragen die op de eerste dag waarschijnlijk zullen binnenkomen.