AXAL Power AXAL Power B.V. onderscheidt zich als een vooraanstaande fabrikant van laadstations voor elektrische voertuigen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van een breed scala aan laadoplossingen die voldoen aan zowel particuliere als commerciële behoeften.

Het ontstaan van het bedrijf gaat terug naar de Universiteit Twente in Enschede, waar een brandend verlangen ontstond om ondernemen in een industrie die toewerkt naar de verduurzaming van de wereld met een merk dat de toekomst van mobiliteit zou vormgeven. Met een basis in het industrieel ontwerpen begon deze met de belofte om de industrie te voorzien van een jeugdig, technologisch en ecologisch perspectief om daarmee de weg vrij te maken voor de energietransitie en een transformatie in de transportsector.

Centraal in onze filosofie staat de overtuiging dat het opladen van elektrische voertuigen eenvoudig en toegankelijk moet zijn voor alle EV-rijders. Met dit in gedachten draait ons overkoepelende doel en onze missie om het versnellen van de wereldwijde energietransitie. Door middel van het aanbieden van een uitgebreid assortiment hoogwaardige en kosteneffectieve laadstations richten we ons op het versterken van onze collectieve toekomst.  

AXAL Power B.V.
AXAL Power B.V. distinguishes itself as a leading manufacturer of charging stations for electric vehicles. The company specializes in providing a wide range of charging solutions that meet both residential and commercial needs. 

Its origins go back to the University of Twente in Enschede, where a burning desire arose to do business in an industry that is working towards making the world more sustainable with a brand that would shape the future of mobility. With a foundation in Industrial Design Engineering, it started with the promise to provide the industry with a youthful, technological and ecological perspective, paving the way for the energy transition and a transformation in the transport sector. Central to our philosophy is the belief that charging electric vehicles should be simple and accessible to all EV drivers.

With this in mind, our overarching purpose and mission is about accelerating the global energy transition. By offering an extensive range of high-quality and cost-effective charging stations, we focus on empowering our collective future.