Subsidie laadpuntenadvies voor verenigingen van Eigenaren

Vanaf 1 januari 2024 biedt de SVVE (Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars) 2 subsidies aan voor het opladen van elektrische auto’s op parkeerplaatsen van een VvE. De onderstaande bedrijven geven advies over laadinfrastructuur bij complexen met een VvE. Zij zijn door de VER beoordeeld op hun deskundigheid op het gebied van laadinfrastructuur en veilige installatie en zij zijn bekend met de besluitvormingsprocessen binnen VvE’s.
 • Alle adviseurs
 • Alleen advies
 • Advies + begeleiding
 • Advies + begeleiding + installatie

Huren en Laden

Contactgegevens:
Werkzaam: Landelijk
Referenties:
 • Beleidsadvisering aan 24 woningcorporaties en beleggers
 • VvE Marathon Amsterdam (Eigen Haard)
 • VvE Laan van Spartaan Amsterdam (Ymere)

De Installatie Professor

Contactgegevens:
Werkzaam: Landelijk
Referenties:
 • VvE Zilverreiger, Amsterdam
 • VvE Bergpoortstraat II, Deventer

Reith Power

Contactgegevens:
Werkzaam: Landelijk
Referenties:
 • VVE Wiener Amsterdam
 • VVE Veste Zutphen

EV-Solutions

Contactgegevens:
 • 085 401 91 75
 • vveadvies@ev-solutions.nl
Werkzaam: Landelijk
Referenties:
 • VVE Wilhelminapark, Apeldoorn
 • VVE Meerkoet en Smient, Drachten
 • VVE De Hovenier, Leeuwarden

Laadkracht

Contactgegevens:
 • 06-83256600
 • info@laadkracht.com
Werkzaam: Alleen Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)

VVE Laadloket

Contactgegevens:
Werkzaam: Landelijk
Referenties:
 • VvE Bastion (Rotterdam)
 • VvE Costerstaete (Wageningen)
 • VvE Mozaïek (Amstelveen)
 • VvE Hof van Peltenburg (Haarlem)

Blendit Power

Contactgegevens:
Werkzaam: landelijk
Referenties:
 • VvE Apeldoorn - de Ploeg
 • VvE Breda - de Marquant
 • VvE Lochem - De Witteberken
 • VvE Oss - Molenweg

ChargepointEurope

Contactgegevens:
Werkzaam: Landelijk
Referenties:
 • VvE The Beacons, Amsterdam
 • VvE Kostverlorenhof, Amsterdam
 • VvE Costerstaete
 • En vele anderen

Witlox

Contactgegevens:
Werkzaam: landelijk
Referenties:
 • VvE Armada B3 - 's-Hertogenbosch
 • VvE (VBO) Courtine den Haan - Gorinchem
 • VvE Sluisplein (Blok B) – Sint-Oedenrode
 • VvE Typhoon - Groningen
 • VvE Hof van Ravenna - Utrecht

CENEX/AECL

Contactgegevens:
Werkzaam: Landelijk

Justplugin

Contactgegevens:
 • 085-0030600
 • info@justplugin.nl
Werkzaam:
Referenties:
 • VVE Oostvleugel, Nieuweroord
 • VVE De Vrije Blick, Warmond

Laadpunt Advies

Contactgegevens:
 • Ben Brink
 • 06-19463114
 • info@laadpunt-advies.nl
Werkzaam: Landelijk
Referenties:
 • Compagnon Vastgoed Beheer, Veldhoven
 • DS VVE- en Vastgoedbeheer, Rijswijk
 • VvE Waterkanten, Lisse
 • VvE Berkelse Plas, Berkel en Rodenrijs
 • VvE Hoge Kwartier, Amersfoort
In het geval een VvE een uitgebreidere beoordeling wenst van de veiligheid van een parkeergarage (met of zonder laadinfrastructuur en met of zonder elektrische voertuigen):
Stravea verzorgt in opdracht van onder andere VvE’s, gemeenten en woningcorporaties bouwkundige inspecties in (ondergrondse) parkeergarages en adviseert opdrachtgevers over het verbeteren van de brandveiligheid en vluchtveiligheid.

Contactgegevens:
Lees meer

Steun ons!

Ondanks dat de VER een vereniging van vrijwilligers is, stelt ze zich professioneel op om een verschil te maken en Nederland verder te ‘elektrificeren’. Om de website bij te houden, de EV Helpdesk te bemensen, events te organiseren en de lobby te versterken is geld nodig. Als je ons (financieel) wilt helpen, zijn we daar natuurlijk heel blij mee!

Bij voorbaat hartelijk dank voor je steun, want zonder jullie kunnen we dit werk niet doen.

steun ons!
De VER is ‘voor de leden, van de leden, door de leden’.
Het is een ingeschreven vereniging (KvK nr. 63780771) met openbare statuten.
De VER stelt geen data van of over individuele leden (of tot individuele leden herleidbaar) beschikbaar aan derden.