Nieuws

VER mysteryshop onderzoek 2020: ‘Advisering elektrisch rijden kan beter’

De kwaliteit van de adviezen van autoverkopers aan potentiële kopers van een elektrische auto wisselt sterk. Een derde van het verkoop advies is goed tot uitmuntend. Een derde van advisering is nog onder de maat. Dit blijkt uit het mysteryshop onderzoek dat de Vereniging Elektrische Rijders (VER) heeft uitgevoerd onder 144 auto- en leasebedrijven. Merkdealers scoren in hun EV advisering gemiddeld duidelijk beter dan verkopers van universele autobedrijven en leasemaatschappijen. Met de uitkomsten van dit mystery onderzoek is VER in gesprek met de autobranche om samen de advisering over Elektrische Voertuigen (EV) verder te verbeteren. Met name de kennis en advisering bij autobedrijven over batterij en laadinfrastructuur (universeel en leasebedrijf) is onder de maat. Daarentegen is de advisering op hoofdlijnen over elektrisch rijden steeds meer op orde. Vergeleken met eerder buitenlands onderzoek (met nog veel autoverkopers die niets van EV moesten hebben) lijkt hier in Nederland een grote stap gezet. De mystery shoppers (leden van de Vereniging Elektrische Rijders), hebben 144 merkdealers, universeel autobedrijven en leasebedrijven benaderd, waaronder ruim 10% van alle merkdealers van de top 6 meeste verkochte elektrische auto’s in Nederland. De uitkomsten zijn in dit rapport vastgelegd. VER vindt het noodzakelijk te blijven investeren in opleiding en training voor EV advisering en daarbij aan te sluiten bij vragen die (potentiële) EV-rijders hebben.  

28 februari 2021

Gouden stekker voor Bert Klerk

Vereniging Elektrische Rijders (VER) reikt vandaag de Gouden Stekker uit aan Bert Klerk voor zijn grote verdiensten voor de ontwikkeling van elektrisch rijden in Nederland. Tot februari was Bert Klerk voorzitter van de Stuurgroep van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), die moet zorgen dat overal op tijd, voldoende en goede laadpalen geplaatst worden. Eerder was Bert van 2013 tot 2020 voorzitter van het Formule E-TEAM, het adviesorgaan van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarin overheden, bedrijfsleven en kennis -en consumentenorganisaties samenwerken om elektrisch rijden in Nederland te versnellen. Bert Klerk is een echte Vriend van het elektrisch rijden. Bert was de man van de EV-polder;  van samenwerken en verbinden; van doelen stellen en praktische resultaten boeken. Die resultaten zijn bij elektrisch rijden aanwijsbaar. Nederland is een van de voortrekkerslanden in de wereld als het gaat om aantallen elektrische auto’s, laadinfrastructuur en interoperabiliteit van systemen. Nederland beschikt over veel bedrijven die een rol spelen bij de ontwikkeling van laadinfra, waarmee ook exportkansen zijn ontstaan . Bert speelde ook een rol bij buitenlandse missies voor exportbevordering en kennisuitwisseling. De GOUDEN STEKKER werd eerder uitgereikt aan de Gemeente Zoetermeer (voorbeeldstellend laadpalenbeleid 2016), Maarten Hachman (laadpas top 10), Auke Hoekstra (onderzoeker en vermaard debunker van fake news over ev’s) en Wiebe Wakker (wereldberoemd met zijn EV-reis om de wereld). Op de foto en onderstaande video  de overhandiging van de Gouden Stekker door VER-bestuurder Maarten van Biezen, die jarenlang samenwerkte met Bert Klerk in de genoemde besturen. Door de Corona-beperkingen was de overhandiging vandaag bij Bert Klerk thuis.  

18 februari 2021

VER zoekt een enthousiaste kwartiermaker m/v

www.evrijders.nl ) is de stem van de elektrische rijder en groeit als kool.Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto en steeds meer mensen willen daarbij geholpen en gehoord worden. De VER is onafhankelijk, niet commercieel, informatief en verbindend en wil dat graag blijven. De VER heeft een gedreven bestuur van vijf mensen en een groep enthousiaste vrijwilligers. Maar we groeien uit ons jasje en zijn op zoek naar een kwartiermaker die ons helpt de volgende stap te zetten. Wat verwachten we van je? We zoeken een kwartiermaker die ons gaat helpen met het uitbouwen en verder professionaliseren van onze organisatie. Je scherpt (samen met het bestuur) de missie, visie en strategie van de VER verder aan. Je ontwikkelt een visie op ledenwerving en helpt ons toegroeien naar 10.000 leden aan het einde van 2021. Je structureert ons netwerk van vrijwilligers en bouwt dit netwerk verder op. Je ontwikkelt, samen met het bestuur, het doorgroeiperspectief voor de komende jaren. Wat bieden we? Een leuke, afwisselende, betaalde klus met enthousiaste mensen in een innovatief werkveld Wat zoeken we? Je hebt kennis van en ervaring met het opbouwen/uitbouwen/professionaliseren van een vrijwilligersorganisatie. Je bent ondernemend en verbindend, je kunt goed omgaan met verschillende soorten mensen. Je bent een echte bouwer: je hoeft niet perse in de spotlights te staan, jouw lol zit erin dat je een organisatie achter (en soms ook voor) de schermen echt een stap verder helpt. Je bent een gestructureerde denker en doener, die zaken goed kan organiseren. Je hebt affiniteit met duurzaamheid. Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau. We denken aan een zzp-er die deze klus gedurende één (max. twee jaar) voor zo’n 3-4 dagen per week voor zijn of haar rekening kan nemen. We staan daarnaast ook open voor de mogelijkheid van een duo, waarbij de taken verdeeld kunnen worden. Interesse? Stuur je CV met motivatie voor 18 januari 2021 naar bestuur@evrijders.nl .    

30 december 2020

Willen we nou onze klimaatdoelen halen of niet?

hier de gezamenlijke brief die het FET vorige week hierover aan de Tweede Kamer stuurde. Gelukkig was de afspraak dat nieuwe aanvragen automatisch doorschuiven naar het budget van 2021 en per 1 januari gehonoreerd zouden worden.  Dat zorgde er in ieder geval voor dat het enthousiasme behouden bleef. Vandaag geeft het Kabinet aan ook dit doorschuifmechanisme stop te zetten. Tot slot leidt dit budget-fetisjisme er ook nog toe dat er geld voor elektrisch rijden verloren gaat. Ongeveer 10 miljoen die in kas was voor het jaar 2020 wordt dit jaar niet uitgegeven voor elektrisch rijden; door onderbenutting (prive-lease drukt 4 jaar op budget en niet op 1 jaar), minder uitgave occasionregeling en door uitstel van de aankoopsubsidie voor bestelauto.  VER pleit ervoor dat dit geldt niet teruggaat naar de algemene middelen maar ingezet wordt waarvoor het bedoeld was: de stimulering van elektrisch rijden. Met dat geld zou de wachtlijst in een keer opgelost zijn en kunnen we in 2021 met een schone lei beginnen. Wil je nog in aanmerking komen voor een aankoop/private lease subsidie voor een nieuwe EV in 2021 wees er dan NU snel bij! Als je aanvraagt voor officiële stopzetting van de aanvragen kom je nog op de stapel te honoreren aanvragen uit budget 2021 (als dat budget nog toereikend is). Vraag is hoeveel er dan nog over is van budget 2021. Na stopzetting over een paar weken kunnen aanvragen voor 2021 weer ingediend worden begin januari en dan wordt het een loterij van alle aanvragen die op de eerste dag waarschijnlijk zullen binnenkomen.  

05 oktober 2020

VER Jaarverslag 2019

Groei ledental, stevige lobby, interessante bijeenkomsten en op weg naar professionalisering van de vereniging. De ledengroei van de vereniging zit stevig in de lift. We groeiden in 2019 van 3.500 naar 5.000 leden. De vereniging heeft zich de positie verworven van Dé spreekbuis van de elektrische rijders. De pers weet ons steeds beter te vinden. We waren dan ook regelmatig in het nieuws op radio en tv. De vereniging was ook zeer actief op sociale media. Er wordt druk gecommuniceerd met tussen leden op de Facebookpagina’s van de vereniging. Een nieuwe set voorlichtings- en promotiemateriaal over de vereniging is in voorbereiding. In 2019 werd de EV-helpdesk ondergebracht bij de vereniging en liep het aantal vragen op naar 500 per kwartaal. De behoefte aan informatie over alles rond elektrisch rijden is groot. Dat blijkt ook uit de belangstelling voor de cursussen voor groentjes en elektrisch rijden in het buitenland die de vereniging verzorgt. We organiseerden een aantal interessante bijeenkomsten: in samenwerking met Shell pakten we het thema waterstof als mogelijke drager van elektriciteit in voertuigen bij de kop. Bij het Technova Autotechniek College in Ede was EV-wereldreiziger Wiebe Wakker onze gast en in september waren we met onze leden te gast bij Lightyear in Helmond. Bij deze bijeenkomsten werden twee Gouden Stekkers uitgereikt: een aan Wiebe Wakker vanwege de enorme promotie die hij wereldwijd maakte voor het elektrisch rijden en een voor Auke Hoekstra, vanwege zijn niet te temmen strijd voor eerlijke en betrouwbare onderzoeksgegevens over elektrische voertuigen. VER was standhouder op de beurs Ecomobiel en trok daar veel nieuwe leden. Het bestuur ging op werkbezoek bij Autostadt in Wolfsburg om met eigen ogen te zien en ons te laten informeren hoe Volkswagen zichzelf gaat ombouwen tot volwaardige producent van elektrische auto’s. Ook waren we te gast bij het bedrijf HR-Solar om kennis te nemen van alle mogelijkheden om huizen verder te verduurzamen. Daarbij gaat de elektrische auto ook een rol spelen. Twee bestuurders reisden af naar China om daar de enorme EV-ontwikkelingen met eigen ogen te zien. Aan de leden werd hierover verslag gedaan. Het bestuur had haar handen vol aan de lobby: we zaten aan de klimaattafel om tot het klimaatakkoord te komen. Helemaal tevreden waren we niet over de uitkomst m.b.t. de gestelde doelen en de ondersteuning van EV’s. Daarover werd een brief aangeboden aan voorzitter Nijpels. De Rekenkamer werd van repliek gediend over haar rekensommen m.b.t. gederfde inkomsten voor de overheid n.a.v. stimulering van elektrisch rijden. Wij hebben de Rekenkamer de goede info aangereikt. Toch wil het dubbeltje daar nog niet helemaal vallen. We enquêteerden onze leden over de 100km hetgeen ertoe leidde dat de vereniging het standpunt innam dat er voor elektrische auto’s niet voor een afwijkende snelheid werd gepleit. Met het CBR en de rijschoolbranche bespraken we mogelijkheden om elektrische auto’s sneller op te nemen in het opleiden en examineren voor het rijbewijs. De automaatcode staat hier nog in de weg. Op het hoofdwegennet zouden betere verwijzingen moeten worden aangebracht naar laadstations. De minister maakt hier samen met Rijkswaterstaat nog te weinig vaart. Met eViolin werd overleg gevoerd over de weg naar meer transparantie van laadtarieven. De vereniging trad toe tot het FET en nam o.m. deel aan de beraadslagingen over de stimuleringsmaatregelen van de overheid voor elektrische voertuigen en meer laadinfra. Het bestuur gaf commentaar op de Richtlijn Energieprestaties Gebouwen (EPDB III) waarin o.m. is vastgelegd aan welke eisen nieuwe gebouwen moeten voldoen m.b.t. het kunnen laden van elektrische voertuigen. De vereniging heeft een stevig contactennetwerk met belangrijke partijen in de wereld van het elektrisch rijden: Zo zijn er contacten met E-Laad, NKL, Doet, RVO, ministerie I&M, ANWB, AMR en ook met zusterorganisaties in de VS en diverse Europese landen. Het bestuur heeft als groep van 6 vrijwillige en onbetaalde krachten haar handen dus vol. Daarom is professionalisering van de vereniging een noodzaak. Het bestuur heeft daar plannen voor gemaakt. Financiële ondersteuning is daarbij nodig. Daar wordt hard aan gewerkt. Door samen te werken met andere organisaties en door sponsoring en ook door het introduceren van premium-leden die een bijdrage betalen aan de vereniging wordt de basis gelegd voor een steviger structuur binnen de vereniging. Ook worden leden gevraagd om te helpen bij de uitvoering van verschillende projecten binnen de vereniging. Voorop blijft bij dit alles staan dat de vereniging blijft opereren vanuit een onafhankelijke positie en het altijd zal opnemen voor het belang van de elektrische rijders. Als nieuwe sponsors traden toe OM Nieuwe Energie en Jedlix In het kader van de AVG-wetgeving werd een verklaring over het gebruik van lid-gegevens opgenomen op de site van de vereniging.   Het Bestuur van de VER bestond in 2019 uit: Voorzitter:                   Koos Burgman Secretaris:                    Dirk van den Blink Penningmeester:          Ellen Hiep Bestuursleden:             Maarten van Biezen, Vincent Everts, Jochem Beunderman Marc Bolier (tot 1-05-2019) Marina van Helvoort  (m.i.v. 19-07-2019)

10 juli 2020

Krachtenbundeling! We gaan intensiever samenwerken met LaadpasTop10 en EV Database

www.evrijders.nl direct aanbiedingen en prijzen van laadpasuitgevers vergelijken en ook naar EV Database voor informatie over nieuwe en gebruikte elektrische auto’s. Samen willen de organisaties elektrisch rijden bevorderen. Laadpastop10 heeft als doel elke EV-rijder de beste laadpassen aan te bieden. Sleutelwoorden hierbij zijn: Onafhankelijk, Transparant en Volledig.  Door facturen aan EV-rijders te vragen en die met elkaar te vergelijken werd een model ontwikkeld waarmee laadpassen objectief kunnen worden beoordeeld. Hieruit ontstond een prijs-matrix en een lijst van voor de gebruiker meest aantrekkelijke laadpassen. EV Database heeft als doel om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk gebruikers in een passende EV te krijgen. Door elektrische voertuigen eenvoudig en objectief vergelijkbaar te maken, wordt de gebruiker bij deze keuze geholpen. In de EV Database worden de gegevens van alle voertuigen centraal opgeslagen. EV Database gebruikt veel data uit praktijkervaringen. Op deze manier wordt een zo realistisch mogelijk beeld geschetst van actieradius, verbruik en andere relevante data. Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke database waarin ev-rijders zelf informatie kunnen opzoeken via rubrieken en een eenvoudig zoeksysteem.  Ook willen de organisaties een overzicht van levertijden van nieuwe auto’s zichtbaar maken. Met deze kennisdeling worden ook de EV-cursussen van de VER, zowel live als digitaal, verder doorontwikkeld. De organisaties delen elkaars content zodat deze informatie breed verspreid kan worden onder elektrische rijders. De organisaties vormen zo samen een stevig kennis- en adviesplatform voor de elektrische rijders. Het elektrisch rijden is in opmars en die ontwikkeling is niet te stuiten. De behoefte aan informatie onder ev-rijders is groot. De mobiliteitsbranche heeft moeite om alle vragen van klanten goed te beantwoorden en maakt zelf ook gebruik van het informatie- en adviesplatform van de drie organisaties. Bovendien is er sterke behoefte onder ev-rijders aan onafhankelijke informatie en advies over autokeuze, laadmogelijkheden, laadpassen en -prijzen en rijden in het buitenland. Een bundeling van expertise maakt het gemakkelijker voor ev-rijders om hun weg te vinden in alle innovaties die het elektrische rijden met zich meebrengt. Veel nieuwe gebruikers zijn enthousiast over het elektrisch rijden en keren niet meer terug naar de auto met verbrandingsmotor. EV-rijders willen graag bijgestaan worden door een onafhankelijk platform om alle vragen die opkomen bij het elektrische rijden beantwoord te krijgen.

05 juni 2020