Nieuws

VER en Laadpastop10: helder voorstel voor duidelijke laadtarieven

Weet wat je laadt en betaalt! Echte transparantie over laadtarieven vergt (veel) meer dan alleen online communiceren over de laadkosten bij een laadpaal. De Vereniging Elektrische Rijders (VER) heeft samen met LaadpasTop10 de volgende voorwaarden opgesteld waaraan de laadpaalexploitant (CPO) en de laadpasaanbieder (MSP) zouden moeten voldoen teneinde laadtarieven eenvoudig inzichtelijk te maken voor de consument of ondernemer die zijn/haar voertuig oplaadt bij publieke en semi-publieke laadinfrastructuur. *   1. Communiceer basistarief: De prijs aan de paal zoals vastgesteld door de exploitant of Charge Point Operator moet zichtbaar gecommuniceerd worden op het laadpunt in kwestie in eurocenten per kWh plus eventuele toeslagen zoals een starttarief of parkeertarief. Bij semi-publieke laadpunten kunnen dit dus ook de bedrijven zijn die het laadpunt exploiteren.   2. Duidelijkheid vooraf. Voorafgaand aan iedere laadsessie moet iedereen eenvoudig kunnen nagaan wat deze laadsessie gaat kosten met de te gebruiken laadpas/app (verantwoordelijkheid van de laadpas aanbieder (MSP), zodat de EV-rijder gelijk ziet of en wat het verschil is tussen het basistarief en het tarief dat zijn pas-aanbieder rekent. Dit is overigens al een wettelijke verplichting, die vaak niet wordt nagekomen of voor consumenten nog veel te ingewikkeld wordt ingevuld.   3. Transparante Rekeningen voor consumenten moeten dus -net als een telefoonrekening- per laadsessie zichtbaar maken hoe het laadtarief is opgebouwd: a. Deel basistarief (conform punt 1).   b. Deel door de laadpaal aanbieder (MSP) toegevoegde kosten gespecificeerd (bijv. starttarief, boetetarief, tijdcomponent, roamingkosten)   4. Disclaimer: Alle laadpaal exploitanten (CPO’s) gaan actief communiceren dat het basistarief niet door alle laadpassen wordt gerekend (disclaimer op de laadpaal). Concessiehouders zoals gemeenten en provincies nemen een actieve rol in de communicatie naar particulieren, bedrijven en aanvragers van laadpunten in dezelfde stijl als de CPO’s, namelijk: “Het kan zijn dat de aanbieder van uw laadpas andere tarieven in rekening brengt”.   5. Goede voorbeelden Er zijn diverse voorbeelden van laadpassen die al werken met volledig transparante tarieven op basis van een abonnement, zoals bijvoorbeeld de laadpassen van Plugsurfing Plus, Total Vroaming en Eneco. Allen zetten zij het kWh tarief voor alle laadpalen vast, waardoor de tarieven transparanter worden. Specifiek voor leaseklanten is het vaste lage tarief voor alle oplaadpalen van Alphabet/Eneco een goed voorbeeld. Daarnaast zijn er MSPs die op hun website helder communiceren over het woud van tarieven die gelden bij verschillende laadpalen in het land, bijvoorbeeld E-flux en Justplugin (waarmee overigens gelijk is aangetoond hoe verwarrend dit is.)     *Dit overigens in aanvulling op de E-Violin “Code of Conduct” die er al is maar nog steeds niet door alle partijen is uitgevoerd.  

15 februari 2020

VER Onderzoek: Gederfde inkomsten overheid door elektrisch rijden blijken veel lager

onderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) blijkt dat de gederfde inkomsten van de overheid door stimulering van elektrisch rijden veel lager zijn dan door het Kabinet en de Rekenkamer naar buiten zijn gebracht. De gederfde inkomsten door de lagere bijtelling van een EV zijn altijd bepaald op basis van de veronderstelling dat men anders een even dure brandstofauto zou hebben gereden. Dit blijkt niet zo te zijn. De Rekenkamer gaat ervan uit dat mensen die elektrisch gingen rijden anders een even dure benzineauto hadden aangeschaft. Het verschil tussen de bijtelling voor een EV en een even dure brandstofauto werd dan gezien als de stimuleringskosten van elektrisch rijden. Uit het onderzoek van de VER onder 1.349 berijders van een volledig elektrische auto blijkt dat in 80% van de gevallen de nieuw aangeschafte EV een hogere nieuwprijs had dan de oude “fossiele” auto.  De gemiddelde meerprijs van de EV was voor die groep € 24.000. In 2018 waren vooral de duurdere EV’s zoals de Tesla Model S/X, Jaguar I-pace en Audi e-tron erg populair. Specifiek voor deze groep bleek dat 95% van de kopers een duurdere EV kocht dan hun voormalige auto. In die gevallen was de gemiddelde meerprijs zelfs bijna € 44.000. De meest voorkomende inruiler op deze duurdere EV’s was de Audi A4. In het algemeen zijn EV’s met name in trek bij rijders van de merken Volvo, Audi en BMW en Plug-in (PHEV) rijders van diverse merken. Mercedes kopers blijken tot nu toe weinig enthousiast voor elektrisch rijden. Dit jaar is de elektrische Tesla Model 3 erg in trek. Deze auto is sinds kort het bestverkochte automodel van Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat kopers van deze auto van alle merken vandaan komen, van het kleine A-segment tot de grotere middenklassers in het D-segment. De versnelde afbouw van de EV stimulering zal volgens de VER vanaf 2021 niet meer voldoende zijn om de zakelijke rijder te verleiden tot de overstap vanuit hun fossiele auto. Het beoogde doel van het kabinet om in 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto’s te verkopen zal daarom niet gehaald worden. Nu al worden de kopers van EV’s door het kabinet teleurgesteld door de voortijdige verhoging van de bijtelling van 4% naar 8% in 2020. Dat geldt vooral voor EV’s die wel al besteld zijn maar pas in 2020 geleverd kunnen worden.  

18 september 2019

Nieuw VER-Bestuurslid: Marina van Helvoort

Marina van Helvoort is per 5 augustus toegetreden als bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Marina nam enkele jaren geleden het initiatief voor de EV helpdesk ten behoeve van elektrische rijders. Daarnaast startte zij E-Division, vanuit waar zij trainingen verzorgt aan autodealerbedrijven, leasemaatschappijen, wagenparkbeheerders en ook bedrijven buiten de mobiliteitsbranche over alle facetten van elektrische rijden. Ook ontwikkelde E-Division de EV-app voor het makkelijk vinden van de belangrijkste aspecten van elektrisch rijden. Sinds kort is haar portfolio aangevuld met een EV E-Learning traject voor zowel beginners als gevorderden, speciaal gericht op Service en Verkoop voor alle branches die met elektrisch vervoer te maken hebben of krijgen. VER-Bestuur Het VER-bestuur is verheugd met de toetreding van Marina tot het bestuur van de vereniging. “Een absolute versterking”, zegt voorzitter Koos Burgman. “Marina is een groot kenner van de wereld van elektrisch rijden en heeft daarin een groot netwerk ontwikkeld. Zij is een echte EV-ambassadeur en heeft al veel rijders en professionals in en buiten de mobiliteitsbranche verder geholpen met haar kennis en inzichten”. Marina spreken? Op 23 september is Marina één van de sprekers op de EV Voor Groentjes cursusavond en kun je al je brandende vragen bij haar kwijt! Interview VER-Bestuurslid Vincent Everts interviewde Marina over haar doelen bij de VER! https://youtu.be/IcpMGt_RI3U

29 augustus 2019

Klimaatakkoord desastreus voor ontwikkeling elektrisch rijden

‘Het Kabinet heeft de voorstellen voor elektrisch rijden van de klimaattafel naast zich neergelegd en dat is een verlies voor het milieu, de koploperspositie van Nederland en helpt veel minder mensen richting elektrisch rijden ’ zegt Koos Burgman, voorzitter van de VER.  ‘Terwijl alle landen om ons heen de stimulering sterker aanzetten gaan wij op de handrem. Het Klimaatakkoord moest zorgen dat in 2030 alleen nog elektrische auto’s nieuw verkocht worden.  Met de huidige voorstellen zal dan maar 1 op de 3 verkochte auto’s elektrisch zijn’.   Negatief Bijna een halvering van de aanschafsubsidie van de elektrische auto voor particulieren, waardoor minder mensen een elektrische auto kunnen aanschaffen. Veel snellere afbouw van het bijtellingsvoordeel. Dit gebeurt nu dus al vanaf 2020, en dat wijkt af  van bestaande belastingafspraken. Dit betekent dat mensen die in dit jaar een elektrische auto hebben besteld met het oog op 4% bijtelling, 8% bijtelling gaan betalen als de auto pas in 2020 wordt geleverd. Dit zijn naar schatting meer dan 10.000  rijders omdat veel mensen nog op de levering van hun elektrische auto wachten. Hiermee maakt de overheid zich onbetrouwbaar. Schrappen van bijna alle voorstellen die fossiel rijden duurder maken: hierdoor wordt de benzineauto  een aantrekkelijker alternatief. Stoppen stimulering na 2025, waardoor elektrisch rijden sterk ontmoedigd wordt. De verkoopaantallen zullen halveren ten opzichte van de eerdere voorstellen. Grote onzekerheid  over de invoering van een kilometerheffing: het is volstrekt onduidelijk hoe de regeling eruit gaat zien en welke effecten dit zal hebben op de verkoop van elektrische auto’s.   Positief is de VER over de voorstellen om tweedehands elektrische auto’s aantrekkelijker te maken voor particulieren.    

28 juni 2019